Basın Odası

800 Bin Dekarlık Doğu Karadeniz Çay Bölgesinin Tüm İhtiyacını Karşılayacak Kadar Organomineral Gübre Arzı Türkiye’de Mevcut.

Doğu Karadeniz çay bölgesinde organik çay tarımına geçişin gündeme gelmesiyle birlikte organomineral gübre konusu da önemini artırdı. Bugün yeni bir gübre cinsi olarak algılanan organomineral gübreler, aslında 2008 yılından beri Türkiye’de üretiliyor. Hatta organomineral gübrelerin organik ve kimyasal gübrelere göre farkının ve faydalarının daha fazla bilinmesiyle birlikte bu gübre cinsi son yıllarda daha da popüler hale geldi ve bu cins gübreleri üreten, çoğunluğunu Türkiye’nin en büyük gübre üreticilerinin oluşturduğu, firmaların sayısı 10’a ulaştı.

Organomineral Gübrelerin Etkinlikleri, Üretildikleri Seneden Beri Devlet Tarafından Tescilleniyor

Üretilmeye başlandığı 2008 yılından itibaren organomineral gübrelerin etkinlikleri, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde, değişik tarımsal ürünlerde kullanılarak ispatlandı. Devletin araştırma enstütüleri olan TAGEM’lerde kimyasal gübrelere kıyaslamalı olarak uygulandı. Dolayısıyla organomineral gübreler sadece üreticiler ve işletmeler tarafından değil; devletin bu konuda yetkilendirdiği araştırma enstütüleri ve profesörler tarafından da etkinlikleri tescillenmiş ürünler oldu.

Dünya Gübre Sektörü de Minerallerin ve Organik Maddenin Birlikte Kullanılmasını Öneriyor

Bu durum yalnızca Türkiye için geçerli değil, dünyadaki gübre sektöründeki gelişmelere baktığımız zaman da organomineral gübre kullanımının tavsiye edildiğini görüyoruz. Örneğin 2016 senesinde Uluslararası Gübre Sanayi Birliği (IFA-International Fertilizer Association), Dünya Çiftçiler Organizasyonu (WFO-World Farmers’ Organization) ve İklim-Akıllı Tarım İçin Global İttifak’ı (GACSA-Global Alliance For Climate-Smart Agriculture) tarafından çıkartılan ‘İdeal Bitki Besleme’ kitapçığında mineral bitki besinleri ile organik maddenin birlikte uygulanmasının en uygun bitki besleme şekli olduğu ele alınıyor. Bununla uyum içinde olarak, IFA’nın 2016 senesinin Mayıs ayında Moskova’da gerçekleştirdiği yıllık toplantısında Avrupa Birliği’nin tarımdan sorumlu komisyon üyesi, bitki besin kullanım etkinliğini artırmak, dairesel ekonomi prensiplerine uyum içine girmek gibi gerekçelerle Avrupa Birliği’nin 2020 senesinin sonunda organik içerikli gübre uygulamalarının toplam gübre pazarının %20’sini teşkil etmesi için gerekli teşvik mekanizmalarının üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaştı. Bu teşvik mekanizmaları, kimyasal gübre bazlı kirlilikten en fazla etkilenen Çin ve Hindistan gibi ülkelerde zaten devreye alınmış durumda.

Organomineral gübreler, ülkemizde ve tüm dünyada en az 10 yıldır test edilmekte olan, kabul görmüş ürünlerdir. Ülkemizde en az 10 adet organomineral gübre üreten kapasiteli üretim hacmine sahip firma bulunması sebebiyle de Doğu Karadeniz’in tüm gübreleme ihtiyacına yönelik yeterli arzı sağlayabilecek alt yapı mevcuttur.