Tüm Bloglar

Çiftçilerin maliyetlerini artırmadan toprağı ıslah eden, rekolteyi ve ürünün polar değerini artıran HEXAFERM, şeker pancarında üreticinin kazancına kazanç katıyor, farkını ortaya koyuyor.

Şeker pancarı tarımı ülkemizde 2,8 milyon dekar alanda yapılmakta. 15 milyon ton ürün elde edilip, 500 bin aile, yaklaşık 3 milyon nüfus şeker pancarı ile geçinmektedir. Şeker pancarının iklim ve nem istekleri bakımından Orta Anadolu ve Ege Geçit Bölgeleri en uygun yetiştirme alanlarıdır. Türkiye şeker pancarı üretiminin büyük bir kısmı bu bölgelerde üretilmektedir. Çok nemli olmayan ve gece gündüz sıcaklıklarının fazla olduğu iklim koşullarında en yüksek şeker oranı sağlanabilmektedir. Şeker pancarı tarımında dekara alınan verimden ziyade, pancardan elde edilen şeker oranı daha önemlidir. Şeker pancarı tarımında toprağın iyi işlenmiş ve gevşek olması çok önem arz etmektedir. Yumrunun çatallaşmadan, düzgün ve rahat gelişebilmesinin direkt verime ve şeker oranına etkisi vardır. Toprak işlemenin yanı sıra, elbette bitki beslemenin verim ve şeker oranına etkisi büyüktür. Şeker pancarında tabandan gübre uygulama çok önemlidir. Tabandan verilen gübrede, azot ihtiyacının bir kısmı, fosfor ihtiyacının tamamı ile potasyum ihtiyacının büyük bir kısmının uygulanması gerekmektedir. Şeker pancarının ihtiyacının olduğu dönemde, besin maddelerini alabilmesi için, taban gübrelemesi ekimden önce toprak hazırlama döneminde veya ekim ile birlikte uygulanmalıdır.

Şeker pancarının azot, fosfor ve potasyum gibi makro besin maddeleri yanında, bor, çinko ve mangan gibi mikro besin maddelerine de ihtiyacı vardır. Yüksek verim ve yüksek şeker oranı için mikro besin maddelerinin de takviye edilmesi gerekmekte, eksiklikleri halinde verim ve kalitede büyük oranlarda kayıplar yaşanmaktadır. HEXAFERM ile yapılan şeker pancarı ekimlerinde, içindeki organik madde sebebi ile toprağı daha havadar ve gevşek hale getirmekte, su tutma kapasitesini artırmaktadır. Yumrunun istediği toprak kıvamını çiftçi yakalamak için ekstra toprak işleme yapmak durumunda, bu da zaten yüksek olan maliyetlerini artırmaktadır. Bazı çiftçiler masraftan kaçınmak için toprak işlemeyi yeterince yapmayıp, verim kaybı yaşamaktadır. HEXAFERM kullanımında, toprak yapısına olumlu etkisi sebebi ile toprak işleme kaynaklı olumsuzluklar minimize edilerek verim artışı maksimum olmakta. Çiftçilerimiz kimyasal gübrelerin çözünüp, bitkiye ihtiyacı olan dönemde hazır olabilmesi için, gübreyi tarlaya ekimden 20 ila 30 gün kadar önce uygulamak durumundalar. HEXAFERM’in çözünmesi ve bitkiye faydalı olma zamanı çok kısa olduğu için, bu kadar erken tarlaya uygulamaya gerek yoktur. Ekim ile aynı zamanda uygulayabileceği gibi, eğer isterse 3-5 gün önce uygulaması da yeterli olmaktadır. HEXAFERM’in hızlı çözünmesi ile gübredeki olası besin kayıplarının önlendiği gibi, çiftçinin yapacağı ekstra işçilikten de kurtulmuş olacaktır. HEXAFERM’in ilk ürünlerinin piyasaya çıkması ile birlikte, Kayseri Şeker Fabrikası ile birlikte denenmiş ve yedi yıllık süreçten beri şeker pancarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Artık Kayseri Şeker Fabrikasının yanı sıra, Konya, Kırşehir, Çorum, Elbistan şeker fabrikaları da tevzi gübre olarak HEXAFERM orgonamineral gübrelerini tercih etmektedirler. HEXAFERM’in kullanımında, yapılan denemeler ve çiftçi tarlalarındaki gözlemlerimizde, ortalama olarak %13-15 arasında verim artışı ile 1-2 puan arasında polarda artış gözlenmiştir. Çiftçimiz kimyevi gübreye göre daha ucuza gübresini mal edip, daha fazla gelir elde etmektedir. Şeker pancarına yönelik şeker fabrikalarının önerilerine göre belirlediği özel formülasyon gübrelerde üretilerek şeker pancarı çiftçisine sunulmaktadır. Fakat pazarda şeker pancarında yıllarca çiftçimizin denediği ve verim-kalite artışından çok memnun kaldığı HEXAFERM 12.15.5+10 SO3+B+ Mn+Zn gübremiz tavsiye edilmektedir. Azot, fosfor ve potasyum oranları pancarın ihtiyacına cevap verdiği gibi, içindeki bor, mangan ve çinko da verim ve kaliteye çok etkili olmaktadır. Çiftçi bor, mangan gibi mikro besin maddelerini, pancara daha sonra yapraktan uygulamaya çalışmaktadır. Bu uygulama çiftçiye ikinci kez işçilik maliyeti yarattığı gibi, kayıplardan dolayı bitki ihtiyacının üzerinde besin maddesi atmak durumunda kalmaktadır. Oysa HEXAFERM ile tek işçilikle, yeterince besin maddelerini vermektedir.