Basın Odası

HEXAFERM’in Son İki Ayda Gerçekleştirdiği Çalışmalar Neticesinde, Karadeniz Bölgesinde Kompost Kaynaklı Organomineral Gübrenin, Kimyasal ve Organik Gübrelere Göre Farkının algısı yaygınlaşmaya başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesindeki halkın en önemli geçim kaynağı olan, Türkiye’nin ise tüm talebini karşılayan çay bitkisinin üstünde yetiştiği toprak, son zamanlarda ciddi çoraklaşma ve verimsizleşme sürecinde. Karadeniz çay bölgesindeki üreticilerin, kimyasal gübre dolayısıyla çoraklaşmış olan topraklarında verim düşüklüğü yaşadıkları ve artık topraklarının tehlikeye girmeye başladığı endişelerinin giderek yaygınlaşmaya başladığı bir noktaya geldik. Bunun bilincinde olan HEXAFERM, Karadeniz Bölgesine özel geliştirdiği kompost kaynaklı organomineral gübresini Doğu Karadeniz’de çay konusundaki ilgili paydaşların çoğuna tanıtarak toprakların çoraklaşmadan aynı zamanda da verim düşüşü yaşatmadan gübrelenmesine imkan kılan bir çözüm öneriyor. HEXAFERM, yeniliği sebebi ile genellikle tanınmayan, organomineral gübre kavramını, kimyasal ve organik gübrelere göre farklarını Eylül ayından itibaren gerçekleştirdiği bilgilendirme ve deneme çalışmaları ile aktardı.

Şimdilik Organik Gübrenin Yeterli Arzı yok

Her yıl yaklaşık 800 bin dekarlık alanda üretimin yapıldığı ve yılda 120 bin ton civarında gübrenin kullanıldığı Doğu Karadeniz çay yetiştirme alanlarının hali hazırda tüm bu gübre ihtiyacını karşılayacak miktarda organik gübre arzı bulunmuyor. Türkiye‘de organik gübre üretimi her yıl artmasına rağmen, o gübreyi üretmek için ihtiyaç duyulan organik ham maddelerin tedariğinde önemli arz sıkıntısı bulunuyor. Organik gübreden elde edilen organik çayın yerel ve uluslararası pazardaki yüksek fiyatı elde etmesi, sertifikalı organik üretim yapılmasına bağlı. Sertifikalandırma ise birçok başka koşul ile birlikte sadece ve gerçek organik içerik ile üretilen organik gübrelerin kullanımı ile mümkün. Yanlış ve uygun olmayan münferit uygulamalar bile o değeri yüksek organik çay imaj ve markasının kaybolmasına ve piyasalarda şüphe ile karşılanması ile birlikte dikkatli yönetim ile yaratılabilecek önemli bir fırsatın heba edilmesine sebep olabilir. Bölge bir taraftan organik gübre arzının artışını tetiklerken, diğer taraftan da bölgeye sunulan organik gübrenin sertifikalı kaynaklardan tedarik edilmekte olduğundan emin bir şekilde hareket ederek olabildiğince sürratli fakat çok da sıkı denetlenmiş bir şekilde gelişimini sağlamalıdır.

Organik Gübre Genellikle Verim Kaybına da Yol Açıyor 

Tedarikteki organik gübre arzının önemi ve hassasiyetlerinin yanı sıra, denemelerde elde edilen sonuçlarda organik gübre her ne kadar toprağı iyileştirse de, ortalama yüzde 25 civarında verim kaybına neden oluyor. Yüzde 25 verim düşüklüğü de devletimizin bütçesinden her yıl milyonlarca TL’lik bir hasılanın çay üreticilerine bir şekilde telafi edilmesi anlamına gelecektir. Organik gübrenin kullanılması beraberinde ekonomik bir üretim kaybı telafi modelinin de uygulanma gereğini getiriyor. Bu da bölgede arz dışında kademeli geçişin doğru olacağı konusunda ek bir sebep oluşturuyor.

Karadeniz için En İyi Çözüm Kompost Kaynaklı Organomineral Gübre

Kimyasal gübrenin kullanılmadığı yerde, alternatif olarak, organomineral gübre, sadece çayda değil diğer tüm sebze-meyvelerde ve fındıkta kullanıldığında yüzde 10-15’e kadar rekolte artışı sağlıyor, kimyevi gübrenin zaman ile çoraklaştırdığı toprağı iyileştiriyor ve de yer altı su kaynaklarımızı kirletmiyor. Bölgede kimyasal gübrelerin olumsuz etkisiyle zarar görmüş olan balıkçılık ve arıcılık faaliyetlerinin organomineral gübrenin koruyucu etkisiyle tekrardan canlanacağı ve ciddi şekilde artmış olan nitrat kirliliği kaynaklı sağlık problemlerinin önüne geçileceği öngörülüyor.

Organik gübrenin ancak zaman ile ve kademeli ekim alanlarında daha büyük bir pay alacağı ve bunun da yıllara sari bir program dahilinde gerçekleşeceği öngörüldüğünde, organik gübre kullanılmadığı yerlerde ise ivedilikle organomineral gübrelerin kullanılması mantıklı bir çözüm olarak öngörülüyor.

Bu uygulama sayesinde bölge, planlandığı, istediği ve geçebildiği kadar sürrat ile organik üretimine geçebilecek, aynı zamanda tüm bölge organiğe geçmedi diye de geçilmeyen bölgelerde toprak tahribatı ve çoraklaşması, yer altı sularının kirlenmesi ve hastalıkların sebebi olan nitrat bazlı kirliliğn önüne geçilmiş olacak.

Kompost Kaynaklı Organomineral Gübre Yaygın Şekilde Tanıtıldı

Geçtiğimiz iki ay içerisinde öncelikli olarak Trabzon ve Rize’nin tüm ilçelerinde belediye başkanları, muhtarlar ve ziraat odaları çayda yaşanan organik üretime geçiş süreci ve kompost kaynaklı organomineral gübrelerin faydaları hakkında bilgilendirildi. Bunun yanısıra ilgili il ve ilçe tarım müdürlükleri ve bölgede çaya uygulanan gübrenin tedarik ve dağıtımından sorumlu özel bayiler, çay kooperatifleri ve tarım kredi kooperatiflerinin konuyla ilgili hassasiyetleri dinlenip, soruları yanıtlandı. 
Aynı zamanda bölgede konu hakkında söz sahibi olan bölge milletvekilleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat ve Doğa Fakültesi, Rize Ticaret Borsası, ÇAYKUR ve ÇAYSİAD ile organomineral gübre hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bütün bu yapılan görüşmeler sonucunda bölgenin uzun dönemli refahı açısından sağladığı verim artışı, yeterli arzı ve toprak ve su kaynaklarımızı koruma özelliği dolayısıyla kompost kaynaklı organomineral gübrelerin en doğru çözüm olduğu konusunda bilhassa denemeleri yapmış olan bölge üreticileri arasında yaygın bir kanaat birliği oluştu.