Basın Odası

Bilecik’te Kurulu Olan Dünyanın En Büyük Organomineral Gübre Üretim Tesisi, Karadeniz Çay Üretim Alanlarındaki Toprak Çoraklaşması, Su Kirliliği Ve Bunların Sonucunda Olduğu Tahmin Edilen Hastalıklardaki Artışın Önüne Geçmek Konusunda Kesin Çözüm Olarak Görünen, Çaya Özel, Organomineral Gübre Üretimine Tüm Hızıyla Devam Ediyor.

Bilecik, bugün organomineral gübre üretiminde dünyanın en önemli noktası konumuna ulaştı. 2009 yılında Pamukova’da başlayan büyük ölçekli organomineral gübre üretim yolculuğu, 2017 yılı başında Bilecik’teki tesislerin devreye girmesi ile daha da gelişti ve Türkiye’yi bu konuda dünya lideri konumuna geçirdi.

Ekim 2016’da 40 bin metrekare arazi üzerinde faaliyete geçen, yıllık 175 bin ton üretim hacmine sahip Bilecik, Pazaryeri’ndeki Organomineral Gübre Üretim Tesisi bu kapasiteyi 7/24 ve üç vardiya  çalışarak sağlıyor.

Bu tesiste üretilen HEXAFERM marka organomineral gübreler, kimyasal gübrelerden farklı olarak içerdikleri düşük orandaki mineraller sebebi ile toprak tahribatını ve yer altı sularının kirlenmesini önlüyor. Minerallere ek olarak, bünyelerindeki organik maddeler sayesinde ihtiva ettikleri minerallerin tümünün çay bitkisi tarafından kullanılmasını sağlıyorlar. Bu sayede kimyasalların toprakta bağlanması engelleniyor, toprak ve yer altı suları da tahrip olup, kirlenmiyor.  Organomineral gübrelerin içerdikleri organik madde sayesinde tüm kimyasallar çay bitkisi tarafından emildiğinden dolayı da kimyasal gübrelere nazaran çok daha az kimyasal barındırıyorlar. Kimyasal gübrelerde ise aksine kimyasallar toprakta bağlanıyor ve çay bitkisi tarafından kullanılmıyor; kullanılamıyor, zira kullanılmasına yardımcı olan organik maddeyi yapılarında barındırmıyorlar. Organik maddenin sağladığı yüksek yüzdeli faydalanma neticesinde de çay bitkisi çok daha iyi beslenyor ve bu da rekolteyi artırıyor.

Bilecik’te yer alan Pazaryeri Organomineral Gübre Üretim Tesisi’nin en önemli hammaddesi olan kompost, Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Tesinde belediye, tarım ve hayvancılık atıklarından toplanan organik atıkların özel süreçlerden geçirilmesiyle  elde ediliyor. Elde edilen bu kompost, Pazaryeri Tesisi’nde gerekli bitki besin maddeleri ile birleştirilerek düzgün bir karışımın elde edilmesi için mikron boyutunda öğütülüyor. Diğer taraftan da bu öğütülmüş kompost ve mineraller özel süreçlerden geçerek organomineral gübre granülleri haline geliyor. Sonrasında akışkan yataklı kurutucularda kurutulan bu organomineral gübre granülleri eleklerden geçirilerek, uygun ölçüde olanlar soğutma kulelerine alınıyor, orada soğutuluyor ve HEXAFERM logolu çuvallar içinde paketlenerek sevke hazır hale getiriliyor.

Teknolojik kurgusu tamamen yerli olan bu tesisleri yöneten mühendis ve teknik kadro için başlangıçta eğitim verilebilecek dünya üzerinde benzer başka bir tesisin bulunmaması, tüm eğitimlerin fiilen bu tesislerin devreye alınışı esnasında ve alındıktan sonra da faaliyette iken yapılması gereğini doğurdu.

İklim ve hava şartlarından, ısı, nem ve basınçdan kolaylıkla etkilenen organik maddeye sahip kompostu, üretim süreçleri içinde yönetebilmek ve her ürün formülasyonu için tariflemek başlı başına deneme, yanılma, analiz ve sentez gerektiren bir öğrenme döneminin de yaşanmasını gerektirdi.

Kontrol odasından yönetilen Pazaryeri Organomineral Gübre Üretim Tesisinin, her türlü detayı, işletmeye alınması, durdurulması, üretim artış veya azalışları ve üretim kalitesinin sağlanması gibi her türlü işlem bilgisayarlar yardımı ile yönetilmekte.

Pazaryeri Tesisi gibi 7/24 çalışan laboratuvarda ise gelen tüm ham maddelerin uygunluk kalitesi ölçülüyor ve her vardiyada üretilen ürünlerden şahit numuneler alınarak saklanıyor. Böylece üretilen organomineral gübrenin uygun özelliklere sahip olup olmadığının kontrolü sağlanıyor ve ispatı için de gerekli ortam hazırlanıyor.

Böylesine yüksek bir teknoloji ve yönetim ihtisaslaşması gerektiren Pazaryeri Organomineral Gübre Üretim Tesisi son bir kaç aydır, Kardeniz Bölgesinin adeta altını sayılan ve artık alarm veren çay bitkisinin üretimi için gerekli olan özel formülasyona sahip organomineral gübresini üretiyor ve 2018 gübreleme sezonu için de gerekli olan organomineral gübre arzını hazırlıyor.