Tüm Bloglar

Konya ovasının bu kez başka bir bölgesindeyiz ama mutluluk tablosu değişmiyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde Kerem Şener'in kabak ve şekerpancarı ekiminde HEXAFERM Süper 8.21.0 isimli gübremiz, DAP ( 18.46.0 ) ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri'nin dağıttığı 8.20.12+15S03+0M gübreleri ile denendi. Sonuç bizi şaşırtmadı ama mutlu etti. Tarlalara ait görseller, başarının ürüne ve üreticinin yuzune yansımasını gösteriyor. HEXAFERM kullanan üreticimizin mahsülü hem verim hem de kalitede farkını gösterdi. Deneme sonuçlarına göre HEXAFERM 12.15.5 adlı gübremizi dekara 25 kilogram kullanan üreticimizin kabak çekirdeği tarlasında, verim yüzde 1 O artarken, daneler daha tok, dolgun, iri ve çekirdekler daha çerçeveliydi. .. HEXAFERM kullanılan şekerpancarı tarlasında, verim ve kalite arttı. Dekara 9600 kilo alan üreticimizin şekerpancarlarının meyve gelişimi daha düzgün oldu ve çatal kök oluşturmadı.